Dokumentacja

upowszechnianie wiedzy na temat Polaków i Polonii na świecie, polskiego dziedzictwa kulturowego.

Rozwój

kontaktów międzynarodowych naukowych, kulturalnych, politycznych, społecznych .

Ochrona 

zabytków: nekropolie narodowe, obiekty sakralne, biblioteki, miejsca pamięci, pomniki.

Promocja

języka i kultury polskiej poprzez organizowanie kursów i warsztatów tematycznych, szkół letnich.

Aktualności

Działalność w 2018 roku

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Programu Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 2018) składał się z trzech części:  kwerend muzealno-archiwalnych, druku i promocji publikacji naukowej Polskie monety, medale i banknoty, międzynarodowej konferencji naukowej: „Czesko-polskie stosunki monetarne od średniowiecza do współczesności”.

Zobacz więcej

Utworzenie strony internetowej MABPZ.org

Z programu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego
za granicą” sfinansowane zostało utworzenie strony internetowej Stałej Konferencji
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Więcej

[2018] Tablice upamiętniające Polaków
w Czechach

Jana III Sobieskiego w Ołomuńcu
i powstańców styczniowych w Telczu.

Więcej

Zapisz się do newslettera. Pozostańmy w kontkacie

[2017] Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

W ramach programu 0pracowano
i wydano w formie książkowej katalog autorstwa Prof. K. Jaworskiej 
i P. Morawskiego  „Odyseja 2. Korpusu Polskiego”.

Więcej

Skontaktuj się z nami