Monte Cassino 2016

⌂  Projekty i programy 

11 marca 2016 r. podpisana została na Monte Cassino umowa pomiędzy Fundacją „Silva Rerum Polonarum” a Fondazione del Museo Memoriale del 2 Corpo Armata Polacco.

Na mocy podpisanej umowy została przekazana dotacja pochodząca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dziedzictwo Kulturowe 2016 – Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą) na wsparcie działalności edukacyjno – promocyjnej Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego na Monte Cassino.

Historia Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego na Monte Cassino
„Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino powstało z inicjatywy Związku Polaków we Włoszech przy wspóludziale Ambasady RP w Rzymie, aby uczcić pamięć poległych i rozpowszechnić wiedzę o dramatycznej i powszechnie nieznanej historii tej niezwykłej formacji wojskowej. Projekt budynku powstał w pracowni architekta Pietro Rogacienia – syna żołnierza 2. Korpusu i budowniczego Cmentarza Polskiego na Monte Cassino. Muzeum mieści stałą wystawę obrazującą dzieje 2.Korpusu – począwszy od deportacji Polaków na Syberię, proces formowania armii generała Andersa, poprzez przejście przez Bliski Wschód, wreszcie kampanię włoską i losy żołnierzy po zakończeniu wojny. Autorami scenariusza wystawy są prof. Krystyna Jaworska, której rodzice walczyli w 2. Korpusie i Paolo Morawski. Inauguracja muzeum odbyła się 17 maja 2014 r. w ramach uroczystych obchodów 70. rocznicy Bitwy o Monte Cassino.

W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości, w tym m. in. premier RP Donald Tusk, pani Anna Maria Anders – córka gen. Władysława Andersa, pani Karolina Kaczorowska – wdowa po ostatnim Prezydencie RP na uchodźctwie Ryszardzie Kaczorowskim, weterani i uczestnicy walk o Monte Cassino, polscy harcerze.(...)

Muzeum powstało dzięki wysiłkowi wielu osób i instytucji, fundacji
i stowarzyszeń, którzy rozumiejąc symboliczny wymiar Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino, pragnęli stworzyć ośrodek kultywujący pamięć
i opowiadający historię odysei armii gen. Andersa, która stoczyła zwycięską walkę w jednej z najbardziej zaciekłych bitew II Wojny Światowej.

Tablica z nazwiskami największych sponsorów budowy Muzeum znajduje się
u jego wejścia. Opieką nad Muzeum i zapewnieniem codziennego jego funkcjonowania zajmuje się specjalnie powołana przez Związek Polaków we Włoszech – „Fundacja Muzeum 2. Korpusu Polskiego we Włoszech”.

Fundacja ma również na celu promowanie wiedzy o Monte Cassino i walkach polskich żołnierzy we Włoszech podczas II wojny światowej”(fragment z materiału – ulotki udostępnianej zwiedzającym Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino).

Galeria

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE