Odwiedzajmy się. Czechy 2016

⌂  Projekty i programy 

W dniu 19 października 2016 r. w gmachu Politechniki w Brnie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zorganizowanej przez fundację w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą". Tegoroczna wystawa, zatytułowana „Odwiedzajmy się! Przewodniki po Czechach i Polsce w II połowie XIX i na początku XX wieku"

Stanowi kontynuację działań, których nadrzędnym celem jest dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego na terenach dzisiejszej Republiki Czeskiej. W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział: Konsul Generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski wraz z Małżonką, Konsul Honorowy RP w Brnie, Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Prof. Anna Wypych – Gawrońska, Naczelnik Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN Michał Michalski, Dziekani Uniwersytetu Ostrawskiego oraz AJD w Częstochowie, Prof. Alesz Zaricki i Prof. Agnieszka Czajkowska oraz władze Politechniki w Brnie i przedstawiciele Polonii.

Wystawa: Odwiedzajmy się! Przewodnik po Czechach i Polsce w II połowie XIX
i na początku XX wieku


Jest wiele powodów, dla których Polacy i Czesi mogą się dziś odwiedzać: bliskie geograficzne sąsiedztwo, podobna droga do Unii Europejskiej, współpraca polityczna w ramach Grupy Wyszehradzkiej, wieki wspólnej historii (przypominanej ostatnio z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski), intensywna wymiana naukowa i kulturalna, częste związki rodzinne i przyjacielskie pomiędzy przedstawicielami obu narodów.

Łączy nas, co potwierdzają badania, zamiłowanie do podróży i miłość do dobrej kuchni, którą możemy raczyć się po obu stronach granicy polsko-czeskiej, a także chęć poszukiwania piękna zarówno natury, jak i tego drzemiącego w zabytkach architektury i sztuki. Powodem do wyjazdów są oczywiście najczęstsze dziś związki biznesowe, a także badania naukowe, kwerendy archiwalne i terenowe. 

Warto pamiętać, że podróże turystyczne z Polski do Czech oraz z Czech do Polski rozpoczęły się w połowie XIX wieku wraz z rozwojem kolei w Europie. Były one spowodowane wzrostem zamożności Polaków i Czechów, sprzężonym z rozwojem przemysłu oraz stałą ciekawością i chęcią poznawania nowych krajów i społeczeństw.

Bez wątpienia istotnym wówczas powodem wzajemnych podróży były wydarzenia polityczne oraz obopólna fascynacja narodowymi starożytnościami (Polacy cenili staroczeską literaturę i falsyfikaty Wacława Hanki, Czesi wzorowali się na naszych działaniach mających na celu odrodzenie narodowe). Czesi górowali nad Polakami wykorzystaniem źródeł mineralnych
i przemyślanym zagospodarowaniem rejonów turystycznych. Polacy zawsze podziwiali zabytkowe piękno Pragi, która pamięta najdawniejsze czasy początków państwa czeskiego.  

Pierwsze przewodniki pisane po obu stronach granicy poświęcone były stolicom obu państw oraz walorom przyrodniczym (zwłaszcza źródłom mineralnym) sąsiadujących ze sobą krajów. Zawierały także istotne spostrzeżenia na temat charakterów narodowych sąsiadów oraz sposobów organizacji życia społecznego i gospodarczego. Choć sposoby podróżowania zmieniły się – mamy dziś samoloty, wygodne koleje, autostrady pozwalające szybko przemieszczać się między obu krajami – istota odwiedzin pozostała ta sama.  

Ciągle jesteśmy ciekawi siebie, swojej kultury i pomysłów na życie, także i teraz pragniemy napawać się pięknem przyrody i architektury, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a siedząc za stołem zastanawiać się, które z naszych piw jest lepsze. Zawsze możemy wiele się od siebie nauczyć. Dlatego zachęcamy tą wystawą: „Odwiedzajmy się!”

Galeria

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE