Utworzenie strony internetowej MABPZ.org

Z programu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego
za granicą” sfinansowane zostało utworzenie strony internetowej Stałej Konferencji
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Więcej

[2018] Polonika w zbiorach muzeów

Projekt składał się z trzech części: kwerend muzealno-archiwalnych, druku i promocji publikacji naukowej Polskie monety, medale i banknoty, międzynarodowej konferencji naukowej.

Więcej

[2018] Tablice upamiętniające Polaków

Jana III Sobieskiego w Ołomuńcu
i powstańców styczniowych w Telczu.

Więcej

Ślady Polskich Rodów Magnackich 2017

„Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej od XVI do XX wieku

Zobacz więcej

Monte Cassino 2016

11 marca 2016 r., na Monte Cassino, podpisana została umowa pomiędzy Fundacją „Silva Rerum Polonarum” a Fondazione del Museo Memoriale del 2 Corpo Armata Polacco, na mocy której przekazana zostanie dotacja pochodząca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz więcej

Muzeum Pamięci 2.Korpusu 2017

Promocja Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego we Włoszech oraz cmentarza wojskowego na Monte Cassino

Zobacz więcej

Konferencja Polonika 2016

Międzynarodowa Konferencja: Polonika w zbiorach śląskich
i morawskich muzeów  Opava, Olomouc, Brno

Zobacz więcej

Odwiedzajmy się.
Czechy 2016

Przewodniki po Czechach i Polsce  w II połowie XIX
i na początku XX wieku

Zobacz więcej